Kullan hintaan vaikuttavat tekijät

Kullan hintaan vaikuttavat useat eri tekijät, joita ovat muun muassa markkinoiden vaihtelut, kullan tarjonta ja kysyntä, valuutan vaihtelu sekä yksittäisten kultaa ostavien ja myyvien yritysten kulurakenteet. Näiden seikkojen vuoksi suosittelemme tutkimaan kullan hinnan kehitystä sekä vaihtelua eri lähteistä.

Takaamme tarjoamamme kullan hinnan olevan markkinoiden korkeinta. Suomen Arvokierto toimii pääsääntöisesti internetin välityksellä, jolloin vältämme kalliit kulut muun muassa kivijalkamyymälöihin vaadittavista vuokratiloista sekä muista fyysisten liiketilojen aiheuttamista kuluista. Et myöskään joudu maksamaan ylimääräistä rahaa kullan lähetykseen tai palautukseen liittyvissä kuluissa, olemme maksaneet ne puolestasi!

Kullan hinta on nousussa

Kullan hinta on ollut suuressa nousussa viime vuosien aikana, jonka takia kullan myyminen on erityisen kannattavaa juuri nyt. Kullan hinta vaihtelee päivittäin ja pienetkin maailmassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa siihen nopeasti. Kullan hinta määritellään maailman markkina-arvon mukaan suurimmissa metallipörsseissä Lontoossa, Tokiossa ja New Yorkissa. Virallisesti kullan hinta ilmoitetaan dollareissa ja troy-unsseissa. 1 troy-unssi on 31,1034768 grammaa. Suomalaisen ostajan kullan hintaan vaikuttaa myös dollarin ja euron välinen vaihtokurssi.

Mitkä asiat vaikuttavat kullan hintaan?

Monet epävarmuudet maailmassa, kuten heilahtelut maailman markkinoilla, esimerkiksi taloudelliset ja poliittiset kriisit sekä luonnonkatastrofit voivat vaikuttaa nousevasti kullan hintaan. Tämän hetken kullan hinnan nostavia tekijöitä ovat olleet esimerkiksi koronapandemia, eurokriisi sekä epävakaa taloustilanne. Historia on siis todistanut epävakaiden olojen ja erilaisten kriisien nostavan kullan hintaa, sillä kun ihmisten luottamus perinteiseen valuuttaan laskee, kiinnostus kultaan nousee ja tällöin kullan hinta kasvaa. 

Kultaa pidetään hyvänä suojana inflaatiota, eli rahan ostovoiman heikkenemistä, vastaan, sillä sen tarjonta pysyy vuodesta toiseen vakaana. Kullan hinta siis kasvaa inflaation noustessa.

Kullan hinnan ennustaminen on hankalaa

Koska pienetkin muutokset maailman eri tilanteissa vaikuttavat kullan hintaan, sen muutoksia on vaikea ennustaa etukäteen. Jos sinulla on tarkoituksena saada paras hinta kullasta, on tärkeää seurata kullan hinnan päivittäistä vaihtelua, jotta pysyy sen perässä. 

Kullan arvo säilyy

Kulta säilyttää arvonsa monesta eri syystä. Kulta on ollut läpi historian yksi arvokkaimmista jalometalleista. Jo 3500 vuotta sitten kullasta tuli kansainvälisen kaupan vaihdannan väline, jota nykypäivänä kutsumme rahaksi. Eri maiden rahayksiköt (eli Fiat-rahat) ovat aina jossain vaiheessa menettäneet arvonsa täysin, mutta kulta on säilyttänyt ja tulee säilyttämään arvonsa. Tämän takia kullan hinta on siinä suhteessa vakaa, että se ei tule ikinä muuttumaan arvottomaksi.

Kullan arvo on sen materiaalissa itsessään, eli kullassa. Sitä käytetään joka puolella maailmaa erilaisiin kohteisiin: lukuisilla eri teollisuuden aloilla, sijoituskohteena sekä korujen valmistuksessa.

Koska kultaa ei ole pariin vuosisataan käytetty kaupankäynnin välineenä ja täten se ei ole nykypäivänä toimiva valuutta, sitä ei voi devalvoida, eli tarkoituksellisesti heikentää sen arvoa suhteessa muihin valuuttoihin.

Suomen Arvokierto tarjoaa parhaan hinnan kullalle

Kaappien perällä lojuvat niin rikkinäiset kuin ehjät kultakorut, sekä muut kultaesineet ovat enemmän, kuin tervetulleita meille. Jos tarkoituksenasi on saada paras hinta kullasta, oli se sitten romukultaa, ehjiä kultakoruja tai kultaa missä tahansa muodossa, olet löytänyt oikean paikan. Helppo ja nopea toimitus- ja kullan hinnan arviointiprosessi tekevät asioimisen meillä sinulle vaivattomaksi ja miellyttäväksi. Suomen Arvokierto muuttaa sinulle kullan rahaksi!

Suomen Arvokierto
-
Myy meille kultasi

3 päivän
peruutusoikeus

Lähetys on vakuutettu

Turvallinen tapa lähettää

maksu 12 tunnin sisällä

Tilaa turvapaketti

Miksi myisit jalometallisi Suomen Arvokierroon