Suomen Arvokierron ehdot

1. TIETOA OSTAJASTA
Ostajana toimii Suomen arvokierto Oy, Y-tunnus 2888545-3. Suomen Arvokierto ostaa eri markkinointikanavien kautta romukultaa ja muuta materiaalia sekä esineitä eri muodoissa. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä Suomen Arvokierto:n kotisivuilla www.suomearvokierto.fi oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Suomen Arvokierto:n ehdoille ja edellytyksille, joita Suomen Arvokierto toteuttaa ostosopimuksessaan.

2. KÄSITTEET
Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa esineet/tuotteet, jotka myydään Suomen Arvokierto:lle. Asiakkaan tiedot tallennetaan Suomen Arvokieto:n järjestelmään.

Suomen Arvokierto:lla tarkoitetaan tahoa joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan käytettyjä esineitä eri muodoissa. Esineellä/esineillä tarkoitetaan esinettä jonka Suomen Arvokierto ostaa juridiselta- tai yksityiseltä henkilöltä tai kuluttajilta jotka mainitaan asiakkaana.

Myyntisopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka Suomen Arvokierto lähettää Asiakkaalle tilauksen perusteella ja Asiakas palauttaa täytettynä Suomen Arvokierto:lle. Myyntisopimus käsittää osapuolten välisen kaupan mukaiset ehdot kokonaisuudessaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Turvapaketilla tarkoitetaan myyntisopimuksen, turvapussin sekä palautuskuoren yhdistelmää, jotka Asiakkaalle lähetetään kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina. Myyntisopimuksen ehdot katsotaan kuitatuksi kun asiakas tilaa turvapaketin verkkosivujen kautta vaikka itse myyntisopimus olisi unohtunut lähettää lähetyksen mukana takaisin.

Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Ostosopimuksen perusteella Suomen Arvokierto:lle kaupan toteuttamista varten. Esineiden arvo määritellään tapauskohtaisesti perustuen Suomen Arvokierto:n omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin.

Ostettaessa esineet materiaalina, esim. kultana, kullalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta kullan määrää siten, että Esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole kultaa. Kaikki kullan arvo perustuu näin laskettuun kullan painoon sekä sen kultapitoisuuteen. Suomen Arvokierto voi ostaa myös muuta materiaaleja jota ei tässä sopimuksessa ole mainittu esim. hopeaa. Tätä sopimusta sovelletaan myös muihin kauppoihin vaikkakaan kyseisestä materiaalia ei olisi mainittu tässä sopimuksessa.

3. ASIAKAS
Tehdäkseen sopimuksen Suomen Arvokierto Oy:n kanssa tulee asiakkaan olla vähintään 18 vuotta sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla esineiden laillinen omistaja ja asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistus oikeus kaikkineoikeuksineen Suomen Arvokierto Oy:lle

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tili tulee olla asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut asiakasta koskevat edellytykset.

4. MYYNTISOPIMUS JA KAUPAN TOTEUTUS
Asiakkaan halutessa myydä esineensä tilaa asiakas Suomen arvokierto:n nettisivujen kautta, s-postilla tai puhelimitse turvapaketin joka sisältää myyntisopimus lomakkeen sekä palautuskuoren, jota asiakkaan tulee käyttää lähettäessään esineen tai esineet Suomen Arvokierto:lle. Turvapaketin tilaaminen sivustojen tai puhelimen kautta on asiakkaalle täysin maksutonta. Suomen Arvokierto ja asiakas laativat etämyynnissä esinekauppaakoskevan sopimuksen (myyntisopimuksen) siten, että asiakas täytää esipainetun myyntisopimuksen joka toimitetaan osana turvapakettia, jonka asiakas on tilannut Suomen Arvokierto:n kautta väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseensa. Kaupat voidaan sopia myös niin että asiakas tuo tai lähettää Suomen Arvokierto:lle esineensä tai Suomen Arvokierto tulee paikan päälle asiakkaalle tekemään kaupat.

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa Myyntisopimuksen allekirjoitusosan Suomen Arvokierto:lle. Samalla Asiakas lähettää ne esineet, jotka se Myyntisopimuksella myy Suomen Arvokiero:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti. Suomen Arvokierto on lisännyt näihin tunnistetiedoksi asiakasnumeron, joita se käyttää Asiakkaiden tunnistamiseen lähetysten aikana.

Jokainen kullan turvapaketti lähetys on vakuutettu 5000 euroon asti. Mikäli Asiakas haluaa myydä Suomen Arvokierto:lle tätä suuremman määrän kultaa, on otettava yhteyttä Asiakaspalveluun, jossa vakuutusarvoa voidaan tapauskohtaisesti nostaa. Hopeaturvapaketti lähetykset ovat vakuutettu enintään 500€ asti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman Myyntisopimuksensa täytettynä ja Suomen Arvokieto:n edustajan vastaanotettua Myyntisopimuksen sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

Suomen Arvokierto:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee kullan määrän taikka muuten arvioi esineet ja materiaalit ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan Myyntisopimuksessa ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Suomen Arvokierto Oy:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Suomen Arvokierto:lla on oikeus kieltäytyä Myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja olla ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Suomen Arvokierto:lle siitä lukien kun esine tai esineet ovat tulleet Suomen Arvokierto:n haltuun ja Suomen Arvokierto:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Suomen Arvokierto Oy:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. Suomen Arvokierto saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään esineet ja muut materiaali arviointia varten. Ostettaessa kultaa tai muita metalleja raakamateriaalina, lähetyksestä eritellään metallit niiden punnitsemista varten, eikä Suomen arvokierto vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Asiakas ymmärtää, että Esineistä erotettavat osat voivat särkyä tai kadota erotuksen yhteydessä. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle.
Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä Suomen Arvokierto:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postiennakolla ja maksanut Suomen Arvokierto:n maksaman kauppasumman jäljempänä kuvatut lisämaksut.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaamansa ”Turvapaketti” ilmoittamalla siitä Suomen Arvokierto:lle 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava ”Turvapaketti” on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella käytettävissä uudelleen. Turvapaketin sisältö tulee palauttaa 1 luokan kirjepostilla ei turvapakettina. Mikäli asiakas lähettää tyhjän tai arvottoman turvapaketin on Suomen Arvokierrolla oikeus periä asiakkaalta 30€ maksu.

5. VASTUU LÄHETYKSISTÄ
Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Suomen Arvokierto:lle, kun lähetys on saapunut Suomen Arvokierto:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut.

Suomen Arvokierto sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään Suomen Arvokierto:lle ennalta painetulla sekä etukäteen maksetulla kirjeellä, joka asiakkaalle on tarjottu Suomen Arvokierto:n Turvapaketin yhteydessä. Kirje lähetetään vakuutettuna ja mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään vakuutusmäärän mukainen ja enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.

Suomen Arvokierto ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä Myyntisopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. HINTA JA MAKSAMINEN
Suomen arvokierto määrittää ja päättää Esineiden ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan.
kotisivuilla esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä eivätkä ne ole lupaus summasta, joka Asiakkaalle maksetaan. Suomen Arvokierto:n hintataso on alan parasta ja maksettava hinta voi ylittää joissain tapauksissa/tuotteissa kullan tai hopean pörssihinnan. Maksettavaan hintaan vaikuttaa aina erän koko, karaatti pitoisuus ja kullan päivänhinta.   

Ostettaessa kultaa tai muuta jalometallia paino punnitaan vain jalometalliosuuden osalta. Jalometallipitoisuuden määrittää Suomen Arvokierto:n käyttämä ammattilainen. Punnitusta varten Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä ja täyteaineita kuten hartsia sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä ja irroituksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osiot saattavat kadota tai rikkoontua, eikä Suomen Arvokierto vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Suomen Arvokierto voi arvioida painon myös ilman esineiden purkamista ja tätä voi myös pyytää halutessa erikseen kirjallisesti.

Irrotetut osiot Esineistä ovat Suomen Arvokierto:n omaisuutta.
Suomen Arvokierto maksaa suorituksen Esineistä viimeistään 12 tunnin sisällä siitä kun se on vastaanottanut asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksaminen tapahtuu pankkitilisiirtona Asiakkaan Myyntisopimuksessa ilmoittamalle pankkitilille, joka tulee olla Asiakkaan omistama.

Maksamattomalle suoritukselle lasketaan viivästyskorko 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Suomen Arvokierto vastaanotti Asiakkaan lähettämät Esineet, mikäli kumpikaan osapuoli ei käytä peruuttamisoikeuttaan.

7. KAUPAN PERUMINEN JA ESINEIDEN PALAUTUS
Mikäli Asiakas ei hyväksy Suomen Arvokierto:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) päivän kuluessa siitä kun Suomen Arvokierto on maksanut Esineet Asiakkaalle, ilmoitettava kaupan peruuttamisesta Suomen Arvokierto:lle kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut peruuttavansa kauppaa kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Suomen Arvokierto voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Maksaminen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun rahat ovat lähteneet Asiakkaan tilille, tai asiakkaalle on ilmoitettu maksettavaa summaa muulla tavoin esim. virheellisen- tai epäselvän tilinumeron takia. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Kaupan perumista ja Esineiden palautusta koskevat säännökset koskevat kultaisten esineiden lisäksi myös ei-kultaisia Esineitä. Peruutus aikaa ei voi pidentää erillisillä viesteillä vaan lähetys tulee joko perua tai olla perumatta (3) päivän kuluessa. 

Mikäli Asiakas ilmoittaa peruvansa kaupan, tai jos Suomen Arvokierto ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on maksanut Suomen Arvokierto:n maksaman kauppahinnan takaisin käsittelymaksun yhteydessä. Lähetetään esineet takaisin.

Suomen Arvokierto:lla on oikeus periä käsittelymaksu Asiakkaan Esineen palauttamisesta. Maksun määrä on 40 euroa, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti. Lisäksi Suomen Arvokierto:lla on oikeus velkoa Esineiden yhteydessä edellä mainitun käsittelymaksun lisäksi se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas ei noudata maksujen palauttamista ehtojen mukaan, säilytetään Esineitä Suomen Arvokierto:n hallussa kolme (3) kuukautta peruutusilmoituksesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Suomen Arvokierto:lle palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Suomen Arvokierto:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 30 euroa, jonka tulee muiden em. maksujen lisäksi olla maksettu ennen palautuksen tekemistä. Asiakkaan hallussaan pitämälleen suoritukselle Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan korkolain mukaista tuottokorkoa.
Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen/esineisiin jota ei ole maksettu takaisin Suomen Arvokierto:lle siirtyy Suomen Arvokierto:lle kokonaisuudessaan kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun asiakas on ilmoittanut peruvansa kaupat. Suomen Arvokierto:lla ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.
Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

Mikäli asiakas ei hyväksy palautuskäytäntöä ehtojen mukaisesti, alkaa säilytys aika siitä kun Suomen Arvokierto on ilmoittanut asiakkaalle s-postilla palautuksen ehdot. Suomen Arvokierto säilyttää asiakkan esineitä kolme (3) kuukautta jonka jälkeen Suomen Arvokierto:lla ei ole missään olosuhteissa vastuuta lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.
Poikkeus peruutus oikeuteen, mikäli asiakas on tuonut esineet arvioitavaksi paikan päälle tai Suomen Arvokierto Oy Y-tunnus 2888545-3 on noutanut esineet asiakkaalta ei peruutus oikeutta ole kun kauppasumma on hyväksytty ja rahat maksettu asiakkaan tilille. Peruutus oikeus koskee vain postimyynti asiakkaita.

8. KULLATTOMIEN JA ARVOTTOMIEN ESINEIDEN PALAUTUS ASIAKKAALLE
Asiakkaalla on mahdollisuus saada kullattomat ja arvottomat esineet takaisin veloituksetta 1. luokan kirjeenä. Mikäli Asiakas haluaa käyttää tätä oikeutta tulee hänen kirjoittaa myyntisopimukseen tästä vapaamuotoinen pyyntö. Tässä tapauksessa asiakkaan kauppa jää voimaan jalometalleja sisältävien esineiden osalta ja kullattomat ja arvottomat esineet palautetaan postitse asiakkaalle 1.luokan kirjeenä.
Mikäli asiakas ilmoittaa haluavansa takaisin kaikki kullattomat esineet ja esineiden osat postivakuutettuna lähetyksenä on Suomen Arvokierto:lla oikeua periä 30 euron palautusmaksu.
Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla tarkoitetaan mm. kullattomia koruja, kullattuja koruja sekä irrotettavissa olevia kiviä. Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta niitä kullattomia esineiden osia, joita Suomen Arvokierto:lla ei ole mahdollisuutta irrottaa helposti osana arviointiprosessia. Kullattomilla esineillä ei myöskään tarkoiteta niitä pakkauksia, pusseja tai rasioita, joissa asiakas on lähettänyt Esineensä arvioitavaksi. Mikäli lähetys on kokonaisuudessaan arvoton tai kauppa summa jää alle 100€ ei asiakkaalla ole oikeutta ilmaiseen palautukseen vaan palautus hoidetaan kohdan 7 mukaisesti. Suomen Arvokierto ei ole myöskään velvollinen palauttamaan arvottomia esineitä jotka eivät mahdu 1. luokan kirjeeseen.

9. AITOUDEN VARMISTAMINEN
Suomen Arvokierto:lla on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaalisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee Suomen Arvokierto:n asiantuntija.

Suomen Arvokierto ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Suomen Arvokierto:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi Suomen Arvokierto peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

10. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA
Suomen Arvokierto ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

11. VIESTI
Viesti, jonka Suomen Arvokierto lähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty Asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka Suomen Arvokierto lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut Suomen Arvokierto:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

12. VÄÄRINKÄYTTÖ JA VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMINEN
Suomen Arvokierto tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. Suomen Arvokierto voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. Suomen Arvokierto Oy:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. Suomen Arvokierto Oy:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Suomen Arvokierto:n asiakasjärjestelmään. Suomen Arvokierto Oy:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Väärinkäytösten estämiseksi Suomen Arvokierto voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Suomen Arvokierto käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

13. TARKISTUSSOITTO
Suomen Arvokierto:lla on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka Suomen Arvokierto tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuuden. Suomen Arvokierto:lla on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistus soitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa.

14. YLIVOIMAINEN ESTE
Suomen Arvokierto ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Suomen Arvokierto:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Suomen Arvokierto ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Suomen Arvokierto on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. REKLAMAATIO
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

16. VASTUUT JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
Suomen Arvokierto:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa Suomen Arvokierto:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

17. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA
Suomen Arvokierto Oy:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Suomen Arvokierto Oy:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.