Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä Suomen Arvokierto Oy
Päivänkakkarantie 10, 02270 Espoo Y-tunnus: 2888545-3
2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kysymykset, jotka koskevat tietojen käsittelyä Suomen Arvokierto:n toimesta. Yhteyshenkilönä toimii tietosuojavastaavamme osoitteessa Info@suomenarvokierto.fi
3. Rekisterin nimi
Suomen Arvokierto:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
4. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen
Henkilötietoja käytetään arvoesineiden myyntipakkausten lähettämiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisterit voivat sisältää seuravia tietoja:
henkilön nimi
osoite
puhelin
s-posti
IP osoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Suomen Arvokierto:n verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessä, sähköpostilla, puhelimitse tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suomen Arvokierto:n tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
9. Linkit muille sivustoille
Sivustoillamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Mikäli menette sivujemme kautta kolmansien osapuolten sivuille, huomautamme, että heillä on omat tietosuojaperiaatteensa eikä Suomen Arvokierto vastaa näistä periaatteista.
10. Vaikutusmahdollisuudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

kulta rahaksi

kulta rahaksi

Kullan hinta on tänään todella korkea, nyt jos koskaan kannattaa muuttaa kulta rahaksi!