Kultaa

Jos sinulla ylimääräistä kultaa, myy se meille!

Onko nurkkiisi ja kaappeihisi kerääntynyt kultaa, jolle sinulle ei ole enää käyttöä? Suomen arvokierto ostaa kaikkea kultaa 8 karaatista 24 karaattiin. Maksamme reilun, maailmanmarkkinoiden mukaisen hinnan ja jatkamme kultaesineen matkaa sille sopivimmalla tavalla. Maksamme ehjistä, käyttöön kelpaavista kultaesineistä parhaimman hinnan. Sen lisäksi harvinaisemmat, design-esineet ovat sitäkin arvokkaampia. Jos sinulta taas löytyy esimerkiksi rikkinäisiä kultaesineitä- tai koruja, maksamme niistä romukullan hinnan. Romukullaksi lasketaan usein myös kaiverretut esineet, sillä niiden jälleenmyyntiarvo laskee kaiverruksien takia.

Kullan hintaan vaikuttavia tekijöitä

Jos haluat myydä kultaa, ensimmäisenä sinun kannattaa selvittää sen päivittäinen maailmanmarkkinahinta. Hinnastomme perustuu tähän maailman suurimmissa metallipörsseissä määriteltyyn markkina-arvoon. Se voikin vaihdella päivittäin, jonka takia kultaa myyvän henkilön kannattaa seurata kullan hinnan jatkuvaa kehitystä. Kullan hinta on ollut suuressa nousussa viime vuosien aikana, jonka takia sen myyminen on erityisen kannattavaa juuri nyt. Suomalaisen ostajan kullan hintaan vaikuttaa myös dollarin ja euron välinen vaihtokurssi.

Monet epävarmuudet maailmassa, kuten heilahtelut maailman markkinoilla, esimerkiksi taloudelliset ja poliittiset kriisit sekä luonnonkatastrofit voivat vaikuttaa nousevasti kullan hintaan. Tämän hetken kullan hinnan nostavia tekijöitä ovat olleet esimerkiksi koronapandemia, eurokriisi sekä epävakaa taloustilanne. Historia on siis todistanut epävakaiden olojen ja erilaisten kriisien nostavan kullan hintaa, sillä kun ihmisten luottamus perinteiseen valuuttaan laskee, kiinnostus kultaan nousee ja tällöin kullan hinta kasvaa. 

Kultaa pidetään hyvänä suojana inflaatiota, eli rahan ostovoiman heikkenemistä, vastaan, sillä sen tarjonta pysyy vuodesta toiseen vakaana. Kullan hinta siis kasvaa inflaation noustessa.

Miksi kulta säilyttää arvonsa?

Tähän kysymykseen löydämme vastauksen pitkältä historiasta. Kullan arvo säilyttää arvonsa monesta eri syystä. Kulta on ollut läpi historian yksi arvokkaimmista jalometalleista. Jo 3500 vuotta sitten kullasta tuli kansainvälisen kaupan vaihdannan väline, jota nykypäivänä kutsumme rahaksi. Eri maiden rahayksiköt (eli Fiat-rahat) ovat aina jossain vaiheessa menettäneet arvonsa täysin, mutta kulta on säilyttänyt ja tulee säilyttämään arvonsa. Tämän takia kullan hinta on siinä suhteessa vakaa, että se ei tule ikinä muuttumaan arvottomaksi.

Kullan arvo on sen materiaalissa itsessään, eli kullassa. Kultaa käytetään joka puolella maailmaa erilaisiin kohteisiin: lukuisilla eri teollisuuden aloilla, sijoituskohteena sekä korujen valmistuksessa.

Koska kultaa ei ole pariin vuosisataan käytetty kaupankäynnin välineenä ja täten se ei ole nykypäivänä toimiva valuutta, sitä ei voi devalvoida, eli tarkoituksellisesti heikentää sen arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Arkikielessä sanottuna kullan arvoa ei voi heikentää tarkoituksellisesti.

Miksi kulta säilyttää arvonsa?

Kullan arvo säilyttää arvonsa monesta eri syystä. Kulta on ollut läpi historian yksi arvokkaimmista jalometalleista. Jo 3500 vuotta sitten kullasta tuli kansainvälisen kaupan vaihdannan väline, jota nykypäivänä kutsumme rahaksi. Eri maiden rahayksiköt (eli Fiat-rahat) ovat aina jossain vaiheessa menettäneet arvonsa täysin, mutta kulta on säilyttänyt ja tulee säilyttämään arvonsa. Tämän takia kullan hinta on siinä suhteessa vakaa, että se ei tule ikinä muuttumaan arvottomaksi ja sen takia milloin vain on mahdollista muuttaa kulta rahaksi.

Kullan arvo on sen materiaalissa itsessään, eli kullassa. Sitä käytetään joka puolella maailmaa erilaisiin kohteisiin: lukuisilla eri teollisuuden aloilla, sijoituskohteena sekä korujen valmistuksessa.

Koska kultaa ei ole pariin vuosisataan käytetty kaupankäynnin välineenä ja täten se ei ole nykypäivänä toimiva valuutta, sitä ei voi devalvoida, eli tarkoituksellisesti heikentää sen arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Arkikielessä sanottuna kullan arvoa ei voi heikentää tarkoituksellisesti.

Näiden seikkojen takia voit aina vaihtaa kullan rahaksi, oli maailman tilanne mikä tahansa. Oli se sitten ehjiä, käyttökelpoisia kultaesineitä tai rikkinäistä romukultaa, saat Suomen Arvokierrolta parhaan vastineen arvokkaalle kullallesi.

Haluan myydä kultaa, mitkä asiat vaikuttavat saamaani hintaan siitä?

Ostamamme kullan hinta perustuu kolmeen eri asiaan: kullan karaattiin (eli kultapitoisuuteen), painoon, sekä kullan “kuntoon”, eli onko esine itsessään myytävässä kunnossa vai lasketaanko se romukullaksi. 

Kultaesineiden kullan pitoisuuden eli karaattimäärän voi selvittää sen leimoista, jotka kertovat siitä, kuinka monta prosenttia esineessä on kultaa. Yleisimmät tällä hetkellä Suomessa ja Euroopassa myytävät kultakorut sekä -kellot ovat 14 sekä 18 karaattia. Nämä karaattimäärät ovat erityisesti korujen ja kellojen valmistukseen soveltuvia, sillä mitä kultapitoisempi esine on, sen pehmeämpää ja helposti naarmuntuvampaa se on. Tämän välttämiseksi kullan lisäksi seokseen lisätään muita seosaineita, kuten hopeaa ja kuparia. Kullan karaatti yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, kuinka monta osaa 24:stä esineestä on kultaa. Näin ollen 14 karaatin esineessä on 58,5% kultaa, joka merkataan leimaan numerona 585. Vastaavasti 18 karaatin kulta on 75% kultaa, loput 25% muita seosaineita, ja sen leima on 750. Luonnollisesti mitä kultapitoisempaa sekä painavampaa, sen arvokkaampaa kultasi on. Kullan hinta määräytyy aina sen päivän maailmanmarkkinoiden hinnan mukaan, johon taas meidän hinnastomme perustuu.

Mikäli sinulla on ehjiä, käyttökelpoisia kultaesineitä, maksamme niistä paremman hinnan. Kaikki rikkinäiset ja kaiverretut esineet ostamme romukullan hinnalla. Tämä hinta on alhaisempi, kuin kullan maailmanmarkkinahinta, sillä romukullasta joudutaan eri menetelmin erottelemaan muut metallit, joka aiheuttaa luonnollisesti lisäkuluja. Romukullasta maksettavat hinnat vaihtelevat suuresti eri kullanostajien kesken, sillä kaikilla yrityksillä ja ostajilla on erilaiset kulurakenteet. Suomen Arvokierto toimii vain internetin välityksellä, jonka avulla vältämme fyysisten liiketilojen aiheuttamat kulut. Sen takia pystymme maksamaan kilpailijoita paremman hinnan, mikäli haluat myydä kultaa meille. 

Suomen Arvokierto
-
Myy meille kultasi

3 päivän
peruutusoikeus

Lähetys on vakuutettu

Turvallinen tapa lähettää

maksu 12 tunnin sisällä

Tilaa turvapaketti

Miksi myisit jalometallisi Suomen Arvokierroon