Kuolinpesät – mitä ne ovat

Kuolinpesät - mitä ne ovat?

Henkilön kuollessa häneltä jäävän omaisuuden, varojen ja velkojen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan kuolinpesäksi. Kuolinpesiin kuuluu osakkaita, jotka edustavat sitä yhdessä, kunnes perinnönjako on suoritettu. Kuolinpesiä kutsutaan joskus puhekielessä myös perikunniksi. 

Kuolinpesät voidaan jakaa osittain, mutta se ei lakkauta niiden olemassaoloa. Vasta kun kaikki pesien varat on jaettu perillisten kesken, kuolinpesien olemassaolo lakkaa. 

Mitä ovat jakamattomat kuolinpesät?

Kuolinpesiä ei ole pakko jakaa heti. Jakamattomia kuolinpesiä voi ajatella ikään kuin välitilana perittävän kuoleman jälkeen, ennen omaisuuden siirtymistä perillisten tai testamentin saajien nimiin. 

Kuolinpesät voidaan pitää jakamattomana toistaiseksi tai niin kauan, kun puolison vainaja on elossa. Jakamattomat kuolinpesät ovat kannattavia esimerkiksi silloin, kun pesissä on niin vähän varoja suhteessa osakkaiden määrään, että jaon kustannukset nousisivat korkeammaksi kuin jaettava omaisuus on. Tällöin osakkaille on taloudellisesti kannattavampaa jättää kuolinpesät jakamatta.

Yksi syy jakamattoniin kuolinpesiin voi olla myös osakkaiden riitautuminen. Kun osakkaiden erimielisyydet pesien omaisuuden jaosta ja asioiden hoitamisesta tuntuvat mahdottomilta, voidaan kuolinpesille määrätä pesänselvittäjä. Joskus pesien jakaminen sopimusteitsekään ei onnistu, jolloin kuolinpesät jäävät jakamatta

Jakamattomista kuolinpesistä voi muodostua ongelmia seuraaville sukupolville

Kun jakamattomien kuolinpesien osakkaatkin alkavat kuolemaan, muodostuu pesistä ongelmallisia. Tällöin kunkin kuolinpesän osakkaan tilalle tulee hänen omat perillisensä ja näin kuolinpesän sisälle muodostuu toinen kuolinpesä. Kun kuolinpesät tähän tapaan siirtyvät sukupolvelta toiselle, paisuu kuolinpesien osakkaiden määrä mahdottoman suureksi suhteessa kuolinpesien varallisuuteen nähden.

Jakamattomista kuolinpesistä muodostuu useimmiten negatiivinen kierre. Mitä enemmän kuolinpesissä on osakkaita, sitä enemmän niissä on jaettavaa. Samalla osakaspiirien kasvaessa kuolinpesien kustannukset myös nousevat sekä hallinnointi muuttuu hankalammaksi. Tämän takia kuolinpesät kannattaa jakaa mahdollisimman nopeasti.

Kuolinpesien tyhjennys

Kaiken tämän informaation jälkeen kuolinpesien selvittäminen voi tuntua uuvuttavalta, lähes mahdottomalta tehtävältä. Osakkaiden riitautumisen lisäksi ahdistusta voi aiheuttaa kuolinpesien tyhjentäminen, joka voi olla aikaa vievää ja uuvuttavaa. Tilan tyhjentäminen ja erityisesti ajan löytäminen sille oman arjen keskellä voi olla hyvin vaikeaa. Säästääkseen itseltään, sekä muilta osakkailta aikaa ja ylimääräistä mielen vaivaa, paikalle kannattaa kutsua Suomen Arvokierron ammattityhjentäjät, jotka hoitavat kuolinpesien tyhjennykset käden käänteessä puolestasi. 

Suomen Arvokierto ostaa ja tyhjentää kuolinpesiä

Ostamme kuolinpesiä ja irtaimistoja, sekä hoidamme samalla koko tilan tyhjennyksen. Tarvittaessa hoidamme myös loppusiivouksen. Tyhjentäjät lajittelevat kuolinpesien tavarat huolellisesti ja varoen. Hoidamme tyhjentämisen ympäristöystävällisesti, jotta mahdollisimman vähän tavaroista jouduttaisiin viemään jäteasemalle.

Emme valikoi kuolinpesiä sen sisältämän irtaimiston perusteella, vaan tyhjennämme niin arvottomista tavaroista arvokkaaseen irtaimistoon sisältäviä tiloja. Toisin sanoen, jos tila ei sisällä arvoesineistöä, suoritamme pelkän tyhjennyksen. 

 

Usein kuitenkin arvottomaksi oletetut irtaimistot voivat osoittautuakin arvokkaiksi, jolloin kuolinpesien myyminen on kannattavaa. Tämän takia ammattiarvioijan kutsuminen paikalle on hyvin suositeltavaa. Ostamme kuolinpesien tyhjennyksen yhteydessä arvoesineistöä ja maksamme niistä arvoisensa hinnan. Myytäväksi tarkoitettuja esineitä käsittelemme huolella ja arvostuksella.  

Meidät voi tilata arviokäynnille, jolla teemme irtaimistosta tarjouksen paikan päällä tai viimeistään seuraavana päivänä käynnistä.

Kuolinpesien osto- ja tyhjennysprosessi

Voit kutsua meidät arviointikäynnille puhelimitse tai sähköpostille. Arviointiin varattu aika on noin 30-60 minuuttia, jonka aikana arvioimme tarkkaan kuolinpesän irtaimiston ja tyhjennyksen hinnan. Mikäli irtain on suurilta osin myyntikelvotonta, teemme urakkatarjouksen työstä, Pyrimme tekemään hinta-arvion jo heti paikan päällä, mutta viimeistään seuraavana päivänä käynnistä. Tämän jälkeen teemme sopimuksen, jonka teidän hyväksyttyänne pystymme normaalisti aloittamaan tyhjennyksen jo heti seuraavana arkipäivänä.

Tyhjennyksien lisäksi meiltä on mahdollista tilata myös loppusiivous sekä pientä pintaremonttia.